درجه بند / غربال دوار

دستگاه درجه بند گرد یا درام برای درجه بندی یا سورتینگ محصول در اندازه های خاص

درجه بند / غربال دوار

درجه بند دوار به منظور درجه بندی و سایز بندی انواع محصول با پوست اعم از پسته، بادام، گردو، فندق، هسته و... از 3 الی 8 سایز با کمترین هزینه نگهداری و سرویس سالانه

درجه بند / غربال دوار

محصولات مرتبط