خط کامل عمل آوری مغز گردو

خط عمل آوری مغز به منظور شکستن پوست سخت و جدا سازی پوست از مغز طراحی و ساخته میشود و شامل مراحل درجه بندی اولیه، شکستن، پوست گیری، خاک گیری، درجه بندی مغز و تحویل آن بدون تماس دست از ابتدا تا انتهای فرآیند

خط کامل عمل آوری مغز گردو

خط کاملی از ماشین آلات از مرحله کندن پوست سبز اولیه تا شستشو، خشک کنی، درجه بندی، شکستن و سورتینگ

خط کامل عمل آوری مغز گردو

محصولات مرتبط