ماشين آلات فرآوري کشمش

خشک کن کشمش

در مدلهای مختلف خشک کنی به روش گرمخانه سنتی و مکانیزه وابسته به نیاز مشتری

روغن زن

واحد روغن زنی با عملکرد پیوسته در واحد دوم خط فرآوری کشمش با قابلیت تنظیم میزان پاشش و امکان کنترل حرارت

دم گیر کشمش

گرفتن دم کشمش به صورت فرآیندی پیوسته در واحد دوم خط فرآوری کشمش در مدلهای مختلف بر اساس ظرفیت

آب گیر سانتریفیوژ

آبگیری سطح بیرونی کشمش به روش گریز از مرکز جهت تقلیل زمان خشک کنی

خط کامل شستشو و فرآوری کشمش

خط کاملی از ماشین آلات برای شستشو و فرآوری کشمش (شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری)

نوار کنترل

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری